O B A V I J E S T I
29. NEDJELJA KROZ GODINU
Kaštel Sućurac, 19. listopada 2014.

1. Danas Crkva slavi Misijsku nedjelju tako da u naše molitve danas uključujemo sve misionare i misionarke diljem svijeta. Posebno molimo za misionarke i misionare iz naše nadbiskupije koji velikim djelom djeluju u Africi. Milostinja koja se danas skupi na svetim misama ide za potrebe misija. Unaprijed se od srca zahvaljujem svima i neka vam dobri Bog bude nagrada za sve vaše darove.

2. Započeli smo vjeronauk prije dva tjedna za sve uzraste pa ovu prigodu koristim da djecu i roditelje upozorim na važnost župnog vjeronauka. Dragi roditelji upozorite i pošaljite djecu na župni vjeronauk...

3. U srijedu Crkva slavi sv. Papu Ivana Pavla II koji je na poseban način značajan za nas hrvate a prema kojima je posebno bio naklonjen. Zato dođimo na svetu misu u srijedu ujutro u 8.00 sati te mu se utecimo da svojim molitvama zagovara ovaj naš narod kako bi krenuo u sretniju i ljepšu budućnost.
Ostale dane sveta misa je posljepodne osim subote kada je također u 8.00 sati.

4. Sljedeća nedjelja je 30 kroz godinu što znači da su nam i Svi Sveti i Dušni dan jako blizu. Kako je to običavalo i do sada tako ćete biti i ovaj put, a to znači da ćete od sljedeće nedjelje poslje svetih misa moći kupiti cvijeće i svijeće za groblje. Prodavat će ih naša karitativna zajednica Kap ljubavi. Sve što se tom prilikom skupi ide za potrebe župnog Caritasa.
Svijeće i cvijeće će se prodavati od 27. Listopada do 2. Studenog. Naše volonterke će biti na groblju kroz te dane od 9 – 11 sati i posljepodne od 14 – 17 sati. Na Svi Svete i Dušni dan svijeće će se prodavati prije i poslje svete mise.

5. Darovatelji za potrebe župe darovali su 400 kuna, svi su Prijatelji Crkve. Neka ih dobri Bog nagradi.

18.10.2014. blagdan Sv. Luke na vrhu Kozjaka

_________________________facebook.

DRUGE OBAVIJESTI :)

petak , 11.11.2011.


KRŠTENJE je temeljni sakrament cijeloga kršćanskog života, to ulazak u život Duha i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha (istočnoga i svakog drugog) i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: "Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju".

Tko može biti kršten?
Krštenje može primiti svaki čovjek i samo čovjek koji još nije kršten.

Tko može krstiti?
Redoviti službenici krštenja jesu biskup, svećenik i đakon. U slučaju nužde (svećenik ne može doći a prijeti smrtna opasnost ili sl.) može krstiti svatko, a čak i nekrštena osoba, uz uvjet da ima pritom potrebnu nakanu. Potrebna nakana je u tome da želi učiniti ono što čini Crkva kada krsti, i primijeniti trojstvenu krsnu formulu.
Formula krštenja:
I., (ime djeteta) JA TE KRSTIM, U IME OCA, I SINA I DUHA SVETOGA! AMEN

KRŠTENJE U NAŠOJ ŽUPI:
Krštenje djeteta roditelji prijavljuju se dva tjedna prije samog krštenja.

Dokumenti koji su potrebni:
- kopija rodnog lista djeteta (ili izvadak iz matice rođenih)
- jedinstveni matični broj djeteta
- kumovi – potvrda da mogu kumovati, posvjedočenje (dokument dobiju u župi u kojoj stanuju)
- popuniti formular „Zamolba za krštenje“

Termini krštenja:
- nedjeljom u 11 sati za vrijeme sv. Mise (zadnja nedjelja u mjesecu)

Prije krštenja roditelji djeteta (po mogućnosti i kum/ovi), u dogovoru sa župnikom, imaju pripravu za primanje sakramenta krštenja djeteta.
Kum ili kuma predstavljaju svjedoke vjere djetetu te stoga trebaju imati sve sakramente te biti praktični vjernici. Ako su kum ili kuma u braku (imaju sakrament ženidbe), tada su oboje kumovi djeteta.
Roditelji koji nemaju sakramente kršćanske inicijacije također mogu zatražiti sakrament krštenja djeteta pod određenim uvjetima.

KATEKUMENAT Primanju sakramenata kršćanske inicijacije u odrasloj dobi prethodi:
- pretkatekumenat – razgovor kandidata za primanje sakramenata kršćanske inicijacije sa svećenikom
- katekumenat – jednogodišnja vjerska i duhovna pouka (započinje u 10. mjesecu, a završava na Veliku subotu)
- Kum/a: potvrda da može kumovati, posvjedočenje (dokument dobije u župi u kojoj stanuje)
- Kum ili kuma predstavljaju svjedoke vjere te stoga trebaju imati sve sakramente te biti praktični vjernici. Ako su kum ili kuma u braku (imaju sakrament ženidbe), tada su oboje kumovi.
Primanje sakramenata kršćanske inicijacije – u noći Vazmenog bdijenja (ili po dogovoru).


ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI:
- nedjelja: prije svih sv. Misa
- radnim danom možete uvijek doći prije mise ili po dogovoru
- za Božić i Uskrs imamo velike župne ispovijedi za sve župljane

NAČIN ISPOVIJEDANJA:
- Kad klekneš ili sjedneš kod svećenika, ispovijed počni na sljedeći način:
- Hvaljen Isus i Marija!
- U ime Oca...
- Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe od zadnje ispovijedi koja je bila...
- Sad reci grijehe i ostalo što te tišti! Zatim poslušaj savjet i pokoru! Nakon toga moli Kajanje:
- Kajem se od svega srca svoga, što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro! Mrzim na sve svoje grijehe. Čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.
- Dok svećenik izgovara riječi: "U ime Oca..." - prekriži se te reci:
- Amen.
- Kad on kaže: "Hvalimo Gospodina, jer je dobar!" - odgovori:
- Vječna je ljubav njegova!

PRVA SV. PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI
Preduvjet primanja ovog sakramenta u trećem razredu osnovne škole je pohađanje vjeronauka u školi, redovito pohađanje župne kateheze (u toj vjeronaučnoj školskoj godini u kojoj se prima sakrament) i dolaženje na svete mise nedjeljom. Poželjno je da roditelji dolaze na roditeljske sastanke i da se djeca uključe u župne aktivnosti.

Potrebni dokumenti:
- potvrda o krštenju ako dijete nije kršteno u Župi Sv. Jurja u Kaštel Sućurcu
- ako dijete dolazi iz druge župe – suglasnost župnika dotične župe


SV. POTVRDA U NAŠOJ ŽUPI:
Preduvjet primanja ovog sakramenta je pohađanje vjeronauka u školi (svih osam godina školovanja + srednja škola), redovito pohađanje župne kateheze (u toj vjeronaučnoj školskoj godini u kojoj se prima sakrament) i dolaženje na svete mise nedjeljom. Poželjno je da roditelji dolaze na roditeljske sastanke i da se djeca uključe u župne aktivnosti.

Potrebni dokumenti:
- potvrda o krštenju i prvoj svetoj pričesti ako dijete nije kršteno ili prvi puta pričešćeno u Župi Sv. Jurja u Kaštel Sućurcu
- ako dijete dolazi iz druge župe – suglasnost župnika dotične župe
- kum/a – potvrda da može kumovati, posvjedočenje (dokument dobije u župi u kojoj stanuje)
- Kum ili kuma predstavljaju svjedoke vjere djetetu te stoga trebaju imati sve sakramente te biti praktični vjernici. Ako su kum ili kuma u braku (imaju sakrament ženidbe), tada su oboje kumovi djeteta.

kiss OBAVIJEST ZARUČNICIMA!

Svi zaručnici koji žele sklopiti sakramenat kršćanske ženidbe trebaju se ponajprije dogovoriti sa župnikom oko termina vjenčanja te svih dokumenata i uvjeta potrebnih za kršćansku ženidbu, pa tek onda s glazbom, fotografima, ugostiteljima, kuharom, krojačima...
Molimo sve zaručnike koji kane stati pred oltar, da što prije provjere je li njihov datum slobodan te rezerviraju termin vjenčanja!
* Ženidbu budući mladenci trebaju najaviti u župnom uredu najmanje 45 dana prije željenog termina.

Potrebni dokumenti:
- krsni i slobodni list (podiže se u župi krštenja i ne smije biti stariji od 6 mjeseci)
- potvrda o završenom zaručničkom tečaju
- "zeleni papiri" – civilna potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka (za Župu Sv.Jurja traži se u Matičnom uredu Kaštel Sućurac / prizemlje općine)
- dva svjedoka (ne trebaju ispunjavati uvjete kumstva)
- Ukoliko mladenci ne pripadaju Župi Sv. Jurja Kaštel Sućurac, donose dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan svoje župe koje će dobiti od svoga župnika.
- Pristojba (taksa) za vjenčanje iznosi 250 kuna + 300 kuna ukoliko mladenci žele da im svira bend "Stella maris"


TEČAJ PRIPRAVE ZA KRŠĆANSKI SAKRAMENTALNI BRAK
ZARUČNIČKI TEČAJ ODRŽAVA SE U ŽUPI GOSPE OD OTOKA U SOLINU (DOM ZVONIMIR)

TERMINI TEČAJA:

SIJEČANJ: od 19. - 21. u 20 sati
VELJAČA: od 16. -18. u 20 sati
OŽUJAK: od 23. - 25. u 20 sati
SVIBANJ: od 11.-13. u 20 sati
LIPANJ: od 8. -10. u 20 sati
SRPANJ: od 6. - 8. u 20 sati
LISTOPAD: od 12. -14. u 20 sati
STUDENI: od 16. -18. u 20 sati
PROSINAC: od 7. - 9. u 20 sati

TEČAJ TRAJE TRI DANA. PRVOG DANA JE JEDNO PREDAVANJE,
A DRUGOG I TREĆEG DANA SU PO DVA PREDAVANJA.
*UPIS NA TEČAJ JE POLA SATA PRIJE PRVOG PREDAVANJA
(NEDJELJA U 19.30 sati, tel. o21 210-646)

ili

ODRŽAVA SE U SPLITU U KONKATEDRALI SV. PETRA STEPINČEVA 1, tel. 540-609

TERMINI TEČAJA:

SIJEČANJ: od 12. -14.
VELJAČA: od 9. -11.
OŽUJAK: od 16. -18.
SVIBANJ: od 4- - 6-
LIPANJ: od 1. - 3.
SRPANJ: od 6. - 8.
KOLOVOZ - RUJAN: od 31. 8. - 2.9.
LISTOPAD: od 5. - 7.
STUDENI: od 9. -11.
PROSINAC: od 7. - 9.

Upis u nedjelju navedenog datuma u 19.45 sati.
U nedjelju je jedno predavanje poslije upisa u 20 sati. Ponedjeljkom i utorkom dva predavanja.
Ponedjeljkom i utorkom početak predavanja u 19 sati.


njami CARITAS SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE PRIKUPLJA ROBU


Caritas SMN na adresi Zrinsko-Frankopanska 43 u Splitu (kod Kineskog zida) prikuplja sve vrste robe (tkanina). Ono što vrijedi bit će podijeljeno potrebnima, a ostalo upućeno na reciklažu. Tako se ne samo pomaže ljudima koji su u potrebi, već i preuzima briga o zaštiti okoliša. Roba se može predati svakim danom u kontejner postavljen ispred prostorija Caritasa. Dobro je činiti dobro!


pjeva Uključimo se u aktivan život župe!

VELIKI PJEVAČKI ZBOR

PUČKI PIVAČI

MALI PJEVAČKI ZBOR

ŽENSKA KLAPA "KĆERI MARIJINE"

BEND MLADIH „STELLA MARIS“

MINISTRANTI

ZAJEDNICA PREDRAGOCIJENE KRVI KRISTOVE

KARITATIVNA ZAJEDNICA „KAP LJUBAVI“

ČITAČI

„ODRED ZA ČISTOĆU“

VOLONTERI

ŽUPNI ANIMATORI

ŽUPNA ZAJEDNICA MLADIH

ZAJDENICA „RASTIMO U VJERI“

ŽUPNA MALONOGOMETNA MOMČAD

MINISTRANTSKA ŽUPNA MALONOGOMETNA MOMČAD

_____________Dobro došli! yes


_____________Povijest Kaštel Sućurca

Kaštel Sućurac -Splitsko-dalmatinska županija
Zemljopisne koordinate: 43°332003N 16°252343E (pogledaj)


Riječ kaštel, kastel potječe od latinske riječi castellum, a označava utvrđeni dvor, zamak, tvrđavu, kulu ili bedem.

Kaštela se dijele na:
DONJA KAŠTELA: Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Lukšić
GORNJA KAŠTELA:. Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac.

Kaštela s gotovo 50 tisuća stanovnika, smješten je u Kaštelanskom zaljevu, između otoka Čiova i poluotoka Marjana, između gradova Trogira i Splita. Prirodno je to područje, zaštićeno planinom Kozjak sa sjevera i okruženo srednjodalmatinskim otocima s juga.

-Kaštel Sućurac je jedno od sedam Kaštela, prvo po redu iz smjera Splita prema Trogiru. Kaštel Sućurac administrativno je središte Grada Kaštela, a prema popisu iz 2001. godine imao je 6236 stanovnika, a 2013. preko 7000. *****VIDI VIŠE...

-Na području župe nalaze se crkvica sv. Jurja na Putalju i sv. Luke na vrhu Kozjaka, župna crkva sv. Jurja, svetište Gospe na Hladi i stara srušena crkva u bombardiranju.

-Zbog blizine stare Salone i kršćanstvo se ondje veoma rano ukorijenilo, a na tomu su se prostoru, točnije na obroncima Kozjaka, Hrvati nastanili odmah nakon dolaska na jadransku obalu, oko g. 630. Sućurac je dobio ime po sv. Jurju, kako je to zabilježeno u ispravi kralja Zvonimira iz 1078. Dobio je ime po sv. Jurju zbog toga što je hrvatski knez Mislav na brežuljku »Putalj«, čije ime vjerojatno dolazi od lat. riječi puteus ili puteolus = bunar, na kojemu se nekada nalazila ilirska gradina, oko g. 838. sagradio crkvu sv. Jurja i obdario je posjedima, što je njegov sin, knez Trpimir, g. 852. darovao splitskomu nadbiskupu.

U župnoj crkvi sv. Jurja čuva se jedan od najranijih naših srednjovjekovnih spomenika, nadvratnik starije crkve s natpisom iz 7. stoljeća, a u župnomu arhivu najstariji prijepisi na pergamentu iz g. 1568 - povelje hrvatskih knezova Trpimira i Muncimira iz 852. i 892. godine kojima oni poklanjaju i potvrđuju Splitskoj nadbiskupiji posjede oko Svetoga Jurja u Putalju. Oba navedena prijepisa zaštićena su kao pokretni spomenici kulture.

Kaštel-Sućurac dobio je taj naziv nakon izgradnje najstarije obrambene kule, na predjelu Lučac koju je počeo graditi g. 1392. splitski nadbiskup Andrija Benzi, rodom iz Gualda u Italiji. Gradnja utvrde bila je završena g. 1402. Kaštel je proširen 1474. za nadbiskupa Zanettija, a nadbiskup Averoldo je 1488. izgradio novi kaštel i svoj ljetnikovac. Poslije toga počelo je masovno preseljenje naroda iz starih sela prema morskoj obali u blizinu nadbiskupove utvrde. Nakon što su Turci g. 1509. upali u selo i opustošili ga, nadbiskup Bernard Zane utvrdio je cijelo selo. Godine 1550. splitski knez Benedikt Mulla izdao je naredbu da se svi seljaci iz okolnih sela u roku od mjesec dana moraju preseliti u nadbiskupov kaštel. Otada se uz službeni naziv novog sela Nadbiskupov Kaštel počinje koristiti i naziv Kaštel-Sućurac.

-Od stare župne crkve sagrađene 1691. godine, u 16. stoljeću, ostao je samo zvonik jer je crkva 1943. godine, tijekom savezničkog bombardiranja, srušena. U anglo-američkom bombardiranju 5. prosinca 1943. u 15.05 poslijepodne, živote je izgubilo 97 mještana, od kojih njih 65 u crkvi za vrijeme misnoga slavlja, kada je stradao i svećenik don Ante Rubignoni. Kaštel Sućurac je u to vrijeme bio mjesto sa oko 2200 stanovnika, a osim brojnih žrtava, pod smrtonosnim teretom 36 savezničkih bombardera B 25 potpuno je razoreno i 38 kuća, dok ih je 50-ak oštećeno.
Istražujući zašto je upravo Kaštel Sućurac postao žrtvom savezničkog napada, Sućurani su nakon brojnih dopisa i poziva došli i do arhiva Pentagona, odnosno do zrakoplovne baze Maxwell u saveznoj državi Alabama, u kojem se čuvaju milijuni dokumenata o povijesti američkih zračnih snaga. Uvidom u ratne dnevnike poručnika Ryana iz 448. bombarderske eskadrile, koja je djelovala iz zračne baze u Foggi, došli su do zaključka kako je moguće da se radilo o grešci pri odabiru ciljeva, jer su bombe bačene s visine od oko 3500 metara. U Washingtonu su došli i do mikrofilmova i zračnih snimaka na kojima je vidljivo kako je upravo Kaštel Sućurac označen kao "meta", međutim, prava se istina još uvijek ne zna.
Postoje gledišta kako su saveznici dobili dojavu da su Nijemci u crkvi, pa je crkva zato bombardirana. Međutim, u Kaštel Sućurcu su u to ratno vrijeme postojale dvije crkve: stara, u kojoj je služene Sveta misa, i nova, koja je bila u izgradnji. Ako je to i bio slučaj, stara crkva je sravnjena sa zemljom u naletu bombardera; mnogi nevini Sućurani su nastradali; brojne obitelji suostale bez svojih najmilijih, dok su Nijemci najvjerojatnije bili stacionirani u crkvi koja je bila u izgradnji. *****VIDI VIŠE...

-Crkva sv. Luke srednjovjekovna je građevina koja se prvi put spominje g. 1397. Za vrijeme turske okupacije više je puta bila rušena i od Sućurana obnavljana. Konačno je obnovljena 1994. te je tom prigodom u apsidi postavljen reljef s likom sv. Luke. Crkvica sv. Luke se nalazi u blizini najvećeg vrha Kozjaka–Velog vrja, na 779 metara nadmorske visine. *****VIDI VIŠE...

-Župna crkva sv. Jurja započela se graditi g. 1937. za župnika don Ante Rubignonija, a posvećena je 1958. godine. Sagrađena je od bijeloga klesanog kamena u obliku latinskoga križa. *****VIDI VIŠE...

-Svetište Gospe na Hladi, na današnjemu groblju, sagrađeno je g. 1393. godine. Crkva se nalazila u blizini turske granice pa je više puta stradala od Turaka. »Štoviše, mještani nisu smjeli na crkvu staviti vrata i zatvoriti je jer to nisu dopuštali Turci, izvješćuje apostolski pohoditelj Augustin Priuli g. 1603. U njoj se i u to doba nalazila, poviše oltara, stara Gospina slika iz 14. ili 15. stoljeća, a pripada italo-kretskoj školi. Na zidovima svetišta izloženi su mnogi zavjetni darovi što su ih Gospi darovali njezini zahvalni štovatelji. Mletački pisac i kroničar Flaminio Cornaro u svojoj kronici 1761. navodi svetište 'Sućuračke Gospe' navodi među najglasovitijim Gospinim svetištima u Mletačkoj Republici. G. 1775. papa Pio VI. bulom dodjeljuje milost povlaštenoga oltara Gospinu svetištu. Ovdje se održavaju velika hodočašća za blagdan Velike Gospe i sv. Roka«, ističe profesor Sarajčev, koji tu ljubav svojih pređa prenosi i na svoje troje djece. *****VIDI VIŠE...Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se